Konsultacje Społeczne Miasta Kutno

Tu znajdziecie informacje na temat tego, co jest aktualnie konsultowane w Naszym mieście, jakie są wyniki konsultacji społecznych, a co najważniejsze, w jaki sposób możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i projektów miejskich. Zapraszamy do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondach i ankietach oraz zadawania pytań dotyczących planowanych inwestycji i projektów miejskich. Przejdź do konsultacji

Lista konsultacji

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany zapisu w Regulaminie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego

Drodzy mieszkańcy! Pragniemy poznać Państwa zdanie w zakresie proponowanej zmiany zapisu w Regulaminie Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Konsultacja zakończona

17.03.2023 - 20.03.2023

Konsultacje w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie na Muzeum Pałac Saski w Kutnie i nadania statutu.

Zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Kutno w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu.

Konsultacja zakończona

09.02.2023 - 16.02.2023

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030

Przedstwiamy Państwu projekt Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do zagłaszania uwag za pośrednictwem tej strony. Poniżej znajdują się pliki z modelem funkcjonalno-przestrzennym Kutna oraz projektem strategii.

Konsultacja zakończona

05.01.2022 - 10.02.2022

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma wariantami przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wyrażenia opinii na ich temat.

Konsultacja zakończona

02.11.2021 - 09.11.2021

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA KUTNO NA LATA 2021-2024

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA KUTNO NA LATA 2021-2024

Konsultacja zakończona

11.10.2021 - 25.10.2021

Miej wpływ na miejsce w którym mieszkasz

Konsultacje społeczne służą włączeniu mieszkańców w procesy decyzyjne w ważnych dla miasta sprawach.

Informujemy mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach, ich przewidywanych efektach i konsekwencjach realizacji.

Pytamy mieszkańców o zdanie - zbieramy opinie i propozycje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących miejskich przedsięwzięć.

Zbieramy informacje odzwierciedlające zróżnicowane potrzeby społeczne.

Test