FAQ

Czym są konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne są formą dialogu między samorządem Miasta Kutno, a jego mieszkańcami. Są również narzędziem, które pozwala na współuczestnictwo mieszkańców Kutna w rozwiązywaniu problemów oraz kwestii publicznych. 

Po co są konsultacje społeczne?

Konsultacje organizowane są w celu poznania opinii mieszkańców na tematy związane z działalnością samorządu. Dzięki temu możemy pozyskać wiedzę o potrzebach mieszkańców Kutna.

Kto prowadzi konsultacje społeczne? 

Konsultacje przeprowadzane są przez Urząd Miasta Kutno. Zależnie od podejmowanego problemu, dane konsultacje prowadzą poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta, które prowadzą sprawę. Obsługą platformy kutno.wdialogu.pl zajmuje się Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta.

Kto może wziąć udział w konsultacjach społecznych?

W konsultacjach może wziąć udział każdy. Zależnie od podejmowanego tematu, konsultacje mogą zostać skierowane do mniejszej grupy odbiorców, np. kiedy konsultacje dotyczą mieszkańców danego terenu miasta, osiedli, danej grupy wiekowej lub innych problemów nie obejmujących ogółu mieszkańców Kutna.  

W jaki sposób przeprowadzane są konsultacje?

Konsultacje mogą przybierać różne formy, np. spotkań, punktów konsultacyjnych, czy też mogą być przeprowadzone przy pomocy narzędzi online. Na czas epidemii konsultacje przeprowadzamy głównie za pomocą platformy kunto.wdialogu.pl.

Gdzie szukać informacji o konsultacjach?

Wszelkie informacje o zbliżających lub trwających konsultacjach można znaleźć na stronie kutno.konsultuje.pl. Informacje te również mogą być zamieszane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno pod adresem: um.kutno.pl lub w mediach społecznościowych: facebook.com/MiastoKutno