Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 02.11.2021 do 09.11.2021

Cel konsultacji

Poznanie opinii mieszkańców miasta o poddanej konsultacji sprawie.

Przedmiot konsultacji

Wybór jednego z dwóch przedstawionych wariantów przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kutno

Podstawa prawna

Uchwała nr VI/66/19 Rady Miasta Kutno z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Kutno, Zarządzenie nr 177/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy miasta Kutno

Forma konsultacji

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma wariantami przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wyrażenia opinii na ich temat.

Opis konsultacji

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma wariantami przebudowy ulicy Spacerowej w Kutnie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz wyrażenia opinii na ich temat.

Wariant nr 1

Przewidziana jest przebudowa ulicy polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnika po stronie południowo-wschodniej (po prawej stronie ulicy Spacerowej idąc od ul. Chmielnej). Po prawej stronie znajduje się 7 posesji w tym 4 zabudowane.
Planowane jest wykonanie 6 zjazdów do działek. Wyżej wymieniony zakres zadania wiąże się z koniecznością wycinki 17 drzew kolidujących z projektowanym chodnikiem oraz zjazdami zlokalizowanymi głównie przy posesji nr 15. Właściciel tej nieruchomości posiada przed ogrodzeniem 11 szt. jałowców pospolitych oraz 1 szt. jodły koreańskiej. Drzewa znajdują się w pasie drogowym należącym do Miasta Kutno. Pozostałe 5 drzew to stare drzewa owocowe kolidujące z zaprojektowanym chodnikiem oraz dwoma zjazdami.

Mapa dot. wariantu 1 przebudowy ulicy Spacerowej

Wariant nr 2

Przewidziana jest przebudowa ulicy polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnika po stronie północno-zachodniej (po lewej stronie ulicy Spacerowej idąc od ul. Chmielnej). Po lewej stronie znajduje się 6 posesji w tym 3 zabudowane. Planowane jest wykonanie 6 zjazdów do działek. Takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością wycinki 3 szt. starych drzew owocowych kolidujących z zaprojektowanymi zjazdami do posesji.

Mapa dot. wariantu 2 przebudowy ulicy Spacerowej

 

 

 

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 02.11.2021 do 09.11.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 02.11.2021
do 09.11.2021


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się