Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 05.01.2022 do 10.02.2022

Cel konsultacji

Przeprowadzenie konsultacji ma na celu umożliwienie mieszkańcom, lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta
Urząd Miasta Kutno
pl. Piłsudskiego 18
99-300 Kutno

Podstawa prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kutno nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Kutna

Forma konsultacji

Ogólnomiejskie konsultacje będą miały formę wyrażenia opinii, składania uwag lub propozycji, za pośrednictwem strony internetowej kutno.wdialogu.pl.
[Aktualizacja]
Szanowni Państwo,
W związku z rosnącą liczbą zakażeń oraz wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Kutno dla petentów, zmuszeni jesteśmy odwołać otwarte spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030, które zaplanowane było na 27 stycznia 2022 r. (godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Kutno).

Opis konsultacji

Przedstwiamy Państwu projekt Strategii Rozwoju Miasta Kutna 2030.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem oraz do zagłaszania uwag za pośrednictwem tej strony.

Poniżej znajdują się pliki z modelem funkcjonalno-przestrzennym Kutna oraz projektem strategii.

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 05.01.2022 do 10.02.2022


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 05.01.2022
do 10.02.2022


Zobacz raport z konsultacji

Pobierz raport
Podziel się