PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA KUTNO NA LATA 2021-2024

Ikonka zegara Konsultacja trwa
od 11.10.2021 do 25.10.2021

Cel konsultacji

Zapoznanie mieszkańców z projektem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024

Przedmiot konsultacji

Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Kutno
+24 253 12 22

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)
Zarządzenie nr 165/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 5 października 2021 r.

Kto może wziąć udział?

Mieszkańcy Kutna

Forma konsultacji

Zachęcamy do zapoznania się z treścią projektu dokumentu oraz wyrażenia opinii na jego temat

Opis konsultacji

PROJEKT GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA KUTNO NA LATA 2021-2024

Załączniki

Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.10.2021 do 25.10.2021


Ikonka zegara

Konsultacja trwa
od 11.10.2021
do 25.10.2021


Ikonka markera goggle maps

Zobacz na mapie


Podziel się